CS13 – 7-Beef* Course: Lime Cured Beef, Beef in Vinegar Broth, Grilled Shaky Beef, Grilled Beef Wrapped In Grape Leaf, Beef Meatballs, Grilled Lemongrass Beef, Beef Congee (Minimum 2 Orders)

CS13 – Bò 7 Món (2 Phần Trở Lên) (Bò Tái Chanh, Bò Nhúng Giấm, Bò Lúc Lắc Nướng,Bò Lá Nho, Chả Đùm, Bò Nướng Xả, Cháo Bò)

Price: $32.00