Set Menu 10A

  • Chả Giò hoặc Củ Sen Kẹp Thịt (10) / Crispy Spring Rolls or Fried Slice Root Lotus with Pork (10)
  • Gỏi Xoài Xanh Cá Cơm / Crispy Anchovies Green Mango Salad
  • Tôm Hùm Rang Muối Tiêu / Fried Lobster Lightly Salted & Peppered
  • Cá Diêu Hồng Hấp Sốt Xì Dầu / Steamed Whole Red Tilapia with Soy Sauce
  • Gà Xối Mỡ / House Special Fried Chicken (Whole)
  • Bò Xào Nấm Tỏi Chiên Sốt XO / Stir-Fried Beef with Mushroom in XO Sauce
  • Củ Sen Xào Đồ Biển Sò Điệp Khô Sốt Xo / Stir-Fried Lotus Roots with Seafood & Dried Scallop in XO Sauce
  • Cá Kho Tộ/ Caramelized Fish in Clay Pot
  • Canh Sườn Non Cải Chua / Mustard Green Soup with Pork Ribs

Price: $275.00