Set Menu 10B

  • Chả Giò hoặc Bò Nướng Lá Nho (10) / Cirspy Spring Rolls or Grilled Beef Wrapped with Grape Leaf (10)
  • Gỏi Củ Sen Tôm Thịt / Lotus Root Salad with Shrimp & Pork
  • Tôm Hùm Xào Hành Gừng / Lobsters with Ginger, Scallion in House Speciality Sauce
  • Cá Diêu Hồng Chiên Giòn Sốt Xì Dầu / Crispy Whole Red Tilapia with Soy Sauce
  • Gà Hấp Đặc Biệt Four Seasons / Four Seasons Steamed Chicken (Whole)
  • Nghêu Xào Sốt Tương Đen / Stir-Fried Clams with Black Bean Sauce
  • Cải Làn Xào Bào Ngư Nấm Đông Cô / Stir-Fried Chinese Broccoli with Abalone & Shiitake Mushroom
  • Cá Thịt Ba Rọi Kho Tộ/ Caramelized Fish & Pork Belly in Clay Pot
  • Canh Chua Đồ Biển / Vietnamese Sweet & Sour Soup with Seafood

Price: $275.00