Set Menu 4A

  • 4 Chả Giò or 4 Gỏi Cuốn Tôm Thịt / 4 Crispy Spring Rolls or 4 Summer Rolls with Shrimp & Pork
  • Gỏi Đu Đủ Khô Bò/ Beef Jerky Papaya Salad
  • Gà Hấp Đặc Biệt Four Seasons (Half) / Four Seasons Steamed Chicken (Half)
  • Bông Cải Xanh Xào Bò Sốt XO/ Stir Fried Broccoli with Beef in XO Sauce
  • Cá Thịt Ba Rọi Kho Tộ/ Caramelized Fish & Pork Belly in Clay Pot
  • Canh Chua Tôm/ Vietnamese Sweet & Sour Soup with Shrimp

Price: $78.00