Set Menu 4B

  • Chả Giò hoặc Gỏi Cuốn Gà Nướng (4)/ Crispy Spring Rolls or Summer Rolls with Grilled Chicken (4)
  • Gỏi Xoài Xanh Cá Cơm / Green Mango with Shrimp & Crispy Anchovies
  • Gà Xối Mỡ (Half) / House Special Fried Chicken (Half)
  • Bò Xào Nấm Tỏi Chiên Sốt XO / Stir-Fried Beef* with Mushroom and Fried Garlic in XO Sauce
  • Đậu Hũ Chiên Trứng Muối / Fried Tofu with Salted Egg
  • Canh Sườn Non Cải Chua / Mustard Green Soup with Pork Ribs

Price: $78.00