Set Menu 6A

  • Chả Giò hoặc Gỏi Cuốn Thịt Heo Nướng (6)/ Crispy Spring Rolls or Summer Rolls with Grilled Pork
  • Hến Xúc Bánh Đa Thịt Gà Bằm /Sautéed Baby Clams with Chicken and Sesame Rice Crackers
  • Gỏi Củ Sen Tôm Thịt / Shrimp & Pork Lotus Roots Salad
  • Cá Diêu Hồng Chiên Giòn Sốt Xì Dầu/ Crispy Whole Red Tilapia with Soy Sauce
  • Gà Hấp Đặc Biệt Four Seasons (Half) / Four Seasons Steamed Chicken (Half)
  • Bò Lúc Lắc/ Shaky Beef
  • Củ Sen Xào Đồ Biển Sò Điệp Khô Sốt Xo / Stir-Fried Lotus Roots with Seafood & Dried Scallop in XO Sauce
  • Canh Cải Xoong Thịt Bằm Trứng Muối Trứng Bắc Thảo/ Watercress with Salted & Preserved Eggs Soup

Price: $119.00